Sponsorbeleid Trend Workwear

Hieronder vindt je het sponsorbeleid van Trend Workwear. Wij krijgen veel verzoeken tot sponsoring. Omdat het niet haalbaar is om alles te sponsoren betekent dit dat wij hierin weloverwogen keuzes maken. Wij sponsoren graag breed maatschappelijke doelen en evenementen. Zomaar sponsoren met geld of producten doen wij nooit en past daarom niet in ons sponsorbeleid. Daarnaast hoort deze sponsoring voor beide partijen een wezenlijke bijdrage te leveren.  

Trend Workwear ondersteunt geen:

  • Individuen;
  • Besloten feesten of uitstapjes;
  • Projecten of evenementen met een politiek karakter;
  • Afzonderlijke teams, wedstrijden, toernooien, jubileumvieringen e.d. binnen een (sport)vereniging;
  • Fondsen of organisaties zonder transparante geldstroom of organisatievorm.

Aanvragen kunnen uitsluitend per mail worden ingediend. Het versturen van een sponsor aanvraag is geen garantie voor toekenning. Onderstaande punten moeten worden opgenomen in de aanvraag:

  • Naam van de organisatie;
  • Naam van het te sponseren en een korte beschrijving hiervan;
  • Motivatie van de sponsor aanvraag;
  • Sponsor- en tegenprestatiemogelijkheden.

Binnen 2 tot 4 weken ontvangt je per e-mail bericht van ons.