Sponsorbeleid Trend Workwear

Trend Workwear krijgt veel verzoeken tot sponsoring. Omdat het niet haalbaar is om alles te sponsoren betekent dat wij hierin weloverwogen keuzes maken. Wij sponsoren graag breed maatschappelijke doelen en evenementen. Zo maar’ sponsoren met geld of producten doen wij nooit. Daarnaast hoort deze sponsoring voor beide partijen een wezelijke bijdrage te leveren.  

Trend Workwear ondersteunt geen:

  • Individuen
  • Besloten feesten of uitstapjes
  • Projecten of evenementen met een politiek karakter
  • Afzonderlijke teams, wedstrijden, toernooien, jubileumvieringen ed binnen een (sport)vereniging
  • Fondsen of organisaties zonder transparante geldstroom of organisatievorm

Aanvragen kunnen uitsluitend per mail worden ingediend. Het versturen van een sponsor aanvraag is geen garantie voor toekenning. Onderstaande punten moeten worden opgenomen in de aanvraag:

  • Naam van de organisatie;
  • Naam van het te sponseren en een korte beschrijving hiervan;
  • Motivatie van de sponsor aanvraag;
  • Sponsor- en tegenprestatiemogelijkheden.

Binnen 2-4 weken ontvangt u per email bericht van ons.